Egyéni konzultáció, tanácsadás és terápia, párterápia

Gyermekek esetében először a szülőkkel találkozunk, hogy megbeszéljük a gyermek - és ezzel a család - problémáját, megismerjük a gyermek fejlődését, és bemutassuk a szülőnek a munkánk menetét. Ezután négy-öt alkalommal a gyermekkel ismerekedünk meg, különböző vizsgálatokat, teszteket végzünk, hogy rálássunk a gyermekben zajló konfliktusokra, a nehézségeire, majd a szülőkkel ismeretetjük a probléma természetét, hátterét, a terápiás javaslatunkat. Szóbeli megállapodást kötünk az együttműködésről, a terápiás munka céljáról, kereteiről. A foglalkozásokon az életkori sajátosságokat szem előtt tartva a kisebb gyermekeknél a játék, különböző alkotó tevékenységek kerülnek a fókuszba, míg a nagyobbaknál a beszélgetés is előtérbe kerül. A szülőkkel rendeszeresen találkozunk és konzultálunk, hogy megbeszéljük a tapasztalatokat. Serdülők jelentkezésénél fontosnak tartjuk, hogy a serdülő, amennyiben szeretné, részt vegyen a szülő konzultációs időpontjain is.  Felnőttek esetén az első alkalom esetleg hosszabb találkozás. Ezután mindkét félnek módja van dönteni, hogy vállani tudják-e a közös munkát. Két-három alkalom után szóbeli megállapodást kötünk a terápia céljáról, keretéről a kliens nehézségeinek ismeretében.

 

Családterápia

Az utóbbi évetizedek terápiás eszköztárának fejlődése hozta létre a családterápia módszerét és gazdag eszköztárát. Az egyéni egyensúlyvesztés mögött itt a terápia fókuszában a család, annak alrendszerei, illetve az egyén szignifikáns, családi kapcsolatai állnak.
A megzavart családi kapcsolatokban igyekszünk létrehozni a szükséges változást az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a családtagok magatartásban. A módszer ereje, hogy a családterápiás felfogásban az egyén pszichés tünete a család egészének metaforikus módon megnyilvánuló zavarát, diszfunkcióját képviseli.
A terápia folyamán feltárásra kerül a család kommunikációs rendszere, strukturális sajátosságai, érzelmi szabályozásának sajátosságai és a család hangsúlyos történeti mozgatórugói.
Problémaközpontú és megoldásközpontú beavatkozással közösen megkeressük a hibás stratégiákat, miközben a család fejlődési potenciáljára fókuszálunk. A hatalmi viszonyok helyett a kapcsolati igazságosság, a nemi- és családi szerepek demokratikus felfogása, a reflektivitás kölcsönössége fontos erőforrásai a terápiának. Szükség esetén viselkedésterápiás módszerekkel segitünk.
A családterápiában a terapeuták kifejezetten aktívan vesznek részt a terápiás folyamat kezelésében.
Gyakran használunk különféle akciós technikákat, ami lehet szoborépítés, pszichodráma, levélírás, imagináció. A szimbolikus terápiás módszerekkel is gyakran dolgozunk– úgymint a közös rajzolás, gyurmázás, naplóirás Jellemző, hogy a család otthoni feladatokat is kap, amin az ülések között dolgozni kell.
A családterápia eszköztára rendkívül gazdag, színes és sok szinten mozgatja meg a rendszerfolyamatokat.
A terápia során a család partnerként, saját problémájuk szakértőjeként való elfogadása segiti a folyamatot.
Az ülések időtartama hosszabb, mint egy átlagos pszichoterápiás óra, mivel a terapeutáknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az összes családtag interakcióit. Igy egy ülés többnyire másfél óra. Egy családterápiás folyamat általában 6-25 ülésben zajlik, a probléma természetétől függő gyakorissággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti majd havonkénti gyakorisággal.

 

Gyermek képességvizsgálat

Az óvodában, iskolában sokszor adódnak nehézségek, melyekre csak alapos vizsgálat után nyílik rálátás. A gyerekek nehézségei mögött számtalan ok állhat. A megfelelő fejlesztéshez, segítségnyújtáshoz pontos feltárás szükséges. Az intelligencia vizsgálatok, melyeket a gyógypedagógiai-  és mozgásvizsgálatok kiegészíthetnek, az egyes részterületek erősségeit, gyengeségeit tárják fel, a figyelmi kapacitás, fáradékonyság is tetten érhető. Sokéves tapasztalatunk nyomán gyermekek képességét megbízható, modern tesztekkel vizsgáljuk:
- IQ teszt
- figyelem tesztek
- rajztesztek
- vizuomotoros koordinációt vizsgáló teszt
- beiskolázási vizsgálat

A komplex képességvizsgálat gyógypedagógiai vizsgálatot is tartalmaz, melyet helyben biztosítunk.

 

Lemondási feltételek

48 órával a megbeszélt konzultáció előtt a lemondás ingyenes. Az elmaradt alkalom lehetőség szerint bepótolható. A 48 órán belüli lemondás esetén az ülés teljes összege kifizetésre kell kerüljön a kliens részéről. Kivételt jelentenek a vis major esetek - betegség vagy egyéb előre nem látott kényszerítő körülmény, ami miatt az alkalom lemondásra került.

Az oldalon található képek Kalocsai Enikő és Lukács-Kalocsai Eszter munkái.