Egyéni konzultáció, tanácsadás és terápia, párterápia

Gyermekek esetében először a szülőkkel találkozunk, hogy megbeszéljük a gyermek - és ezzel a család - problémáját, megismerjük a gyermek fejlődését, és bemutassuk a szülőnek a munkánk menetét. Ezután négy-öt alkalommal a gyermekkel ismerekedünk meg, különböző vizsgálatokat, teszteket végzünk, hogy rálássunk a gyermekben zajló konfliktusokra, a nehézségeire, majd a szülőkkel ismeretetjük a probléma természetét, hátterét, a terápiás javaslatunkat. Szóbeli megállapodást kötünk az együttműködésről, a terápiás munka céljáról, kereteiről. A foglalkozásokon az életkori sajátosságokat szem előtt tartva a kisebb gyermekeknél a játék, különböző alkotó tevékenységek kerülnek a fókuszba, míg a nagyobbaknál a beszélgetés is előtérbe kerül. A szülőkkel rendeszeresen találkozunk és konzultálunk, hogy megbeszéljük a tapasztalatokat. Serdülők jelentkezésénél fontosnak tartjuk, hogy a serdülő, amennyiben szeretné, részt vegyen a szülő konzultációs időpontjain is.  Felnőttek esetén az első alkalom esetleg hosszabb találkozás. Ezután mindkét félnek módja van dönteni, hogy vállani tudják-e a közös munkát. Két-három alkalom után szóbeli megállapodást kötünk a terápia céljáról, keretéről a kliens nehézségeinek ismeretében.

 

Gyermek képességvizsgálat

Az óvodában, iskolában sokszor adódnak nehézségek, melyekre csak alapos vizsgálat után nyílik rálátás. A gyerekek nehézségei mögött számtalan ok állhat. A megfelelő fejlesztéshez, segítségnyújtáshoz pontos feltárás szükséges. Az intelligencia vizsgálatok, melyeket a gyógypedagógiai-  és mozgásvizsgálatok kiegészíthetnek, az egyes részterületek erősségeit, gyengeségeit tárják fel, a figyelmi kapacitás, fáradékonyság is tetten érhető. Sokéves tapasztalatunk nyomán gyermekek képességét megbízható, modern tesztekkel vizsgáljuk: - IQ teszt,  - figyelem tesztek - rajztesztek - vizuomotoros koordinációt vizsgáló teszt - beiskolázási vizsgálat A komplex képességvizsgálat gyógypedagógiai vizsgálatot is tartalmaz, melyet az Iskolavár Képességfejlesztő Központ munkatársaival együttműködve helyben biztosítunk.

 

Lemondási feltételek

48 órával a megbeszélt konzultáció előtt a lemondás ingyenes. Az elmaradt alkalom lehetőség szerint bepótolható. A 48 órán belüli lemondás esetén az ülés teljes összege kifizetésre kell kerüljön a kliens részéről. Kivételt jelentenek a vis major esetek - betegség vagy egyéb előre nem látott kényszerítő körülmény, ami miatt az alkalom lemondásra került.